Xổ số Kon Tum 30 ngày – Kết quả XS Kon Tum 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Kon Tum - 14/04/2024

ĐB 270022
Nhất 25568
Nhì 59686
Ba 27122 86964
71136 97286 55146 23941
69310 23713 38784
Năm 0328
Sáu 0851 2622 4416
Bảy 261
Tám 86
Đầu
0
1 10, 13, 16
2 22, 22, 28, 22
3 36
4 46, 41
5 51
6 68, 64, 61
7
8 86, 86, 84, 86
9
Đuôi
0 10
1 41, 51, 61
2 22, 22, 22
3 13
4 64, 84
5
6 86, 36, 86, 46, 16, 86
7
8 68, 28
9

Kết quả sổ xố Kon Tum - 07/04/2024

ĐB 608750
Nhất 17006
Nhì 93930
Ba 94461 01794
50498 43038 06035 49303
15632 17220 49190
Năm 5106
Sáu 0345 6068 0997
Bảy 449
Tám 80
Đầu
0 06, 03, 06
1
2 20
3 30, 38, 35, 32
4 45, 49
5 50
6 61, 68
7
8 80
9 94, 98, 90, 97
Đuôi
0 50, 30, 20, 90, 80
1 61
2 32
3 03
4 94
5 35, 45
6 06, 06
7 97
8 98, 38, 68
9 49

Kết quả sổ xố Kon Tum - 31/03/2024

ĐB 155156
Nhất 23776
Nhì 17483
Ba 89502 90713
81926 22695 75582 86774
23470 88836 60882
Năm 9948
Sáu 6020 0915 3245
Bảy 860
Tám 12
Đầu
0 02
1 13, 15, 12
2 26, 20
3 36
4 48, 45
5 56
6 60
7 76, 74, 70
8 83, 82, 82
9 95
Đuôi
0 70, 20, 60
1
2 02, 82, 82, 12
3 83, 13
4 74
5 95, 15, 45
6 56, 76, 26, 36
7
8 48
9

Kết quả sổ xố Kon Tum - 24/03/2024

ĐB 266187
Nhất 62035
Nhì 94522
Ba 00466 11259
45533 86478 11262 31447
66697 13738 80928
Năm 4338
Sáu 6619 9069 2962
Bảy 185
Tám 90
Đầu
0
1 19
2 22, 28
3 35, 33, 38, 38
4 47
5 59
6 66, 62, 69, 62
7 78
8 87, 85
9 97, 90
Đuôi
0 90
1
2 22, 62, 62
3 33
4
5 35, 85
6 66
7 87, 47, 97
8 78, 38, 28, 38
9 59, 19, 69

Kết quả sổ xố Kon Tum - 17/03/2024

ĐB 649696
Nhất 31080
Nhì 94571
Ba 30413 42427
87668 27966 61035 82176
50231 30979 97639
Năm 1050
Sáu 7273 8514 3055
Bảy 236
Tám 02
Đầu
0 02
1 13, 14
2 27
3 35, 31, 39, 36
4
5 50, 55
6 68, 66
7 71, 76, 79, 73
8 80
9 96
Đuôi
0 80, 50
1 71, 31
2 02
3 13, 73
4 14
5 35, 55
6 96, 66, 76, 36
7 27
8 68
9 79, 39

Kết quả sổ xố Kon Tum - 10/03/2024

ĐB 638893
Nhất 86304
Nhì 04924
Ba 47136 49772
38416 19765 81304 37080
73735 73139 77775
Năm 6754
Sáu 3542 3760 7662
Bảy 614
Tám 98
Đầu
0 04, 04
1 16, 14
2 24
3 36, 35, 39
4 42
5 54
6 65, 60, 62
7 72, 75
8 80
9 93, 98
Đuôi
0 80, 60
1
2 72, 42, 62
3 93
4 04, 24, 04, 54, 14
5 65, 35, 75
6 36, 16
7
8 98
9 39

Kết quả sổ xố Kon Tum - 03/03/2024

ĐB 471041
Nhất 10126
Nhì 50618
Ba 22203 29354
14249 86804 42119 03761
72831 04189 61076
Năm 7261
Sáu 1221 0255 4646
Bảy 212
Tám 05
Đầu
0 03, 04, 05
1 18, 19, 12
2 26, 21
3 31
4 41, 49, 46
5 54, 55
6 61, 61
7 76
8 89
9
Đuôi
0
1 41, 61, 31, 61, 21
2 12
3 03
4 54, 04
5 55, 05
6 26, 76, 46
7
8 18
9 49, 19, 89

Kết quả sổ xố Kon Tum - 25/02/2024

ĐB 045153
Nhất 08116
Nhì 11035
Ba 84909 96619
99599 41578 96857 15087
16282 30247 58564
Năm 6410
Sáu 8443 6586 4792
Bảy 178
Tám 54
Đầu
0 09
1 16, 19, 10
2
3 35
4 47, 43
5 53, 57, 54
6 64
7 78, 78
8 87, 82, 86
9 99, 92
Đuôi
0 10
1
2 82, 92
3 53, 43
4 64, 54
5 35
6 16, 86
7 57, 87, 47
8 78, 78
9 09, 19, 99

Kết quả sổ xố Kon Tum - 18/02/2024

ĐB 977947
Nhất 32864
Nhì 39217
Ba 99538 55270
23402 89912 94114 77061
15354 75526 85756
Năm 4930
Sáu 5393 0020 5386
Bảy 462
Tám 05
Đầu
0 02, 05
1 17, 12, 14
2 26, 20
3 38, 30
4 47
5 54, 56
6 64, 61, 62
7 70
8 86
9 93
Đuôi
0 70, 30, 20
1 61
2 02, 12, 62
3 93
4 64, 14, 54
5 05
6 26, 56, 86
7 47, 17
8 38
9

Kết quả sổ xố Kon Tum - 11/02/2024

ĐB 965046
Nhất 49049
Nhì 35903
Ba 67184 80252
93054 93366 04250 61685
00011 00663 23784
Năm 1723
Sáu 8315 2377 1232
Bảy 386
Tám 81
Đầu
0 03
1 11, 15
2 23
3 32
4 46, 49
5 52, 54, 50
6 66, 63
7 77
8 84, 85, 84, 86, 81
9
Đuôi
0 50
1 11, 81
2 52, 32
3 03, 63, 23
4 84, 54, 84
5 85, 15
6 46, 66, 86
7 77
8
9 49

Kết quả sổ xố Kon Tum - 04/02/2024

ĐB 795661
Nhất 22851
Nhì 92358
Ba 02076 99078
87444 39157 83371 78268
16318 39146 51669
Năm 6524
Sáu 4011 4613 0442
Bảy 605
Tám 73
Đầu
0 05
1 18, 11, 13
2 24
3
4 44, 46, 42
5 51, 58, 57
6 61, 68, 69
7 76, 78, 71, 73
8
9
Đuôi
0
1 61, 51, 71, 11
2 42
3 13, 73
4 44, 24
5 05
6 76, 46
7 57
8 58, 78, 68, 18
9 69

Kết quả sổ xố Kon Tum - 28/01/2024

ĐB 244215
Nhất 35448
Nhì 50144
Ba 44357 03656
94822 96455 58002 95042
20344 42857 50726
Năm 3616
Sáu 7754 5441 7527
Bảy 972
Tám 21
Đầu
0 02
1 15, 16
2 22, 26, 27, 21
3
4 48, 44, 42, 44, 41
5 57, 56, 55, 57, 54
6
7 72
8
9
Đuôi
0
1 41, 21
2 22, 02, 42, 72
3
4 44, 44, 54
5 15, 55
6 56, 26, 16
7 57, 57, 27
8 48
9

Kết quả sổ xố Kon Tum - 21/01/2024

ĐB 864267
Nhất 89378
Nhì 69665
Ba 41142 36299
31505 78289 58729 32645
74099 33110 39221
Năm 8803
Sáu 7364 9151 7695
Bảy 267
Tám 21
Đầu
0 05, 03
1 10
2 29, 21, 21
3
4 42, 45
5 51
6 67, 65, 64, 67
7 78
8 89
9 99, 99, 95
Đuôi
0 10
1 21, 51, 21
2 42
3 03
4 64
5 65, 05, 45, 95
6
7 67, 67
8 78
9 99, 89, 29, 99

Kết quả sổ xố Kon Tum - 14/01/2024

ĐB 980888
Nhất 11774
Nhì 11667
Ba 39810 49983
05612 61884 73565 29761
11627 89828 15866
Năm 6780
Sáu 3809 4520 8381
Bảy 552
Tám 98
Đầu
0 09
1 10, 12
2 27, 28, 20
3
4
5 52
6 67, 65, 61, 66
7 74
8 88, 83, 84, 80, 81
9 98
Đuôi
0 10, 80, 20
1 61, 81
2 12, 52
3 83
4 74, 84
5 65
6 66
7 67, 27
8 88, 28, 98
9 09

Kết quả sổ xố Kon Tum - 07/01/2024

ĐB 127270
Nhất 23394
Nhì 49457
Ba 01124 24000
12035 42994 19776 30342
94664 24481 77904
Năm 1031
Sáu 9346 0898 7605
Bảy 797
Tám 84
Đầu
0 00, 04, 05
1
2 24
3 35, 31
4 42, 46
5 57
6 64
7 70, 76
8 81, 84
9 94, 94, 98, 97
Đuôi
0 70, 00
1 81, 31
2 42
3
4 94, 24, 94, 64, 04, 84
5 35, 05
6 76, 46
7 57, 97
8 98
9

Kết quả sổ xố Kon Tum - 31/12/2023

ĐB 395088
Nhất 15611
Nhì 79262
Ba 94722 53059
39708 31754 99711 84169
46459 92371 48385
Năm 9668
Sáu 7178 4433 6619
Bảy 344
Tám 43
Đầu
0 08
1 11, 11, 19
2 22
3 33
4 44, 43
5 59, 54, 59
6 62, 69, 68
7 71, 78
8 88, 85
9
Đuôi
0
1 11, 11, 71
2 62, 22
3 33, 43
4 54, 44
5 85
6
7
8 88, 08, 68, 78
9 59, 69, 59, 19

Kết quả sổ xố Kon Tum - 24/12/2023

ĐB 192489
Nhất 54608
Nhì 81629
Ba 87957 36239
74694 80679 89343 22875
09051 61053 12909
Năm 3703
Sáu 5654 1949 0846
Bảy 186
Tám 74
Đầu
0 08, 09, 03
1
2 29
3 39
4 43, 49, 46
5 57, 51, 53, 54
6
7 79, 75, 74
8 89, 86
9 94
Đuôi
0
1 51
2
3 43, 53, 03
4 94, 54, 74
5 75
6 46, 86
7 57
8 08
9 89, 29, 39, 79, 09, 49

Kết quả sổ xố Kon Tum - 17/12/2023

ĐB 069880
Nhất 56005
Nhì 43832
Ba 27913 34901
35531 08972 64540 50691
54807 68171 94617
Năm 5872
Sáu 2251 6055 8911
Bảy 161
Tám 43
Đầu
0 05, 01, 07
1 13, 17, 11
2
3 32, 31
4 40, 43
5 51, 55
6 61
7 72, 71, 72
8 80
9 91
Đuôi
0 80, 40
1 01, 31, 91, 71, 51, 11, 61
2 32, 72, 72
3 13, 43
4
5 05, 55
6
7 07, 17
8
9

Kết quả sổ xố Kon Tum - 10/12/2023

ĐB 382358
Nhất 69899
Nhì 76491
Ba 78835 28473
69850 78022 38280 20487
29165 94934 01563
Năm 4498
Sáu 0671 4408 8986
Bảy 647
Tám 95
Đầu
0 08
1
2 22
3 35, 34
4 47
5 58, 50
6 65, 63
7 73, 71
8 80, 87, 86
9 99, 91, 98, 95
Đuôi
0 50, 80
1 91, 71
2 22
3 73, 63
4 34
5 35, 65, 95
6 86
7 87, 47
8 58, 98, 08
9 99

Kết quả sổ xố Kon Tum - 03/12/2023

ĐB 749729
Nhất 85054
Nhì 26248
Ba 29442 79152
15841 20040 68671 68459
93959 45232 41847
Năm 6983
Sáu 2175 1619 4485
Bảy 901
Tám 43
Đầu
0 01
1 19
2 29
3 32
4 48, 42, 41, 40, 47, 43
5 54, 52, 59, 59
6
7 71, 75
8 83, 85
9
Đuôi
0 40
1 41, 71, 01
2 42, 52, 32
3 83, 43
4 54
5 75, 85
6
7 47
8 48
9 29, 59, 59, 19

Kết quả sổ xố Kon Tum - 26/11/2023

ĐB 878232
Nhất 36459
Nhì 54801
Ba 12733 79339
88134 52299 64345 02929
16086 49811 61779
Năm 2679
Sáu 2879 5082 5028
Bảy 929
Tám 26
Đầu
0 01
1 11
2 29, 28, 29, 26
3 32, 33, 39, 34
4 45
5 59
6
7 79, 79, 79
8 86, 82
9 99
Đuôi
0
1 01, 11
2 32, 82
3 33
4 34
5 45
6 86, 26
7
8 28
9 59, 39, 99, 29, 79, 79, 79, 29

Kết quả sổ xố Kon Tum - 19/11/2023

ĐB 908406
Nhất 99967
Nhì 35925
Ba 88334 51768
59195 45776 97044 83294
25188 41659 14400
Năm 3024
Sáu 2270 7151 2313
Bảy 283
Tám 56
Đầu
0 06, 00
1 13
2 25, 24
3 34
4 44
5 59, 51, 56
6 67, 68
7 76, 70
8 88, 83
9 95, 94
Đuôi
0 00, 70
1 51
2
3 13, 83
4 34, 44, 94, 24
5 25, 95
6 06, 76, 56
7 67
8 68, 88
9 59

Kết quả sổ xố Kon Tum - 12/11/2023

ĐB 708474
Nhất 54992
Nhì 31218
Ba 18954 86732
99384 71597 94891 13319
47070 63136 52459
Năm 8113
Sáu 4090 7223 4822
Bảy 505
Tám 44
Đầu
0 05
1 18, 19, 13
2 23, 22
3 32, 36
4 44
5 54, 59
6
7 74, 70
8 84
9 92, 97, 91, 90
Đuôi
0 70, 90
1 91
2 92, 32, 22
3 13, 23
4 74, 54, 84, 44
5 05
6 36
7 97
8 18
9 19, 59

Kết quả sổ xố Kon Tum - 05/11/2023

ĐB 399236
Nhất 25085
Nhì 38536
Ba 95368 52624
25723 80056 37254 14719
87953 55665 95339
Năm 1484
Sáu 3458 4510 9694
Bảy 357
Tám 17
Đầu
0
1 19, 10, 17
2 24, 23
3 36, 36, 39
4
5 56, 54, 53, 58, 57
6 68, 65
7
8 85, 84
9 94
Đuôi
0 10
1
2
3 23, 53
4 24, 54, 84, 94
5 85, 65
6 36, 36, 56
7 57, 17
8 68, 58
9 19, 39

Kết quả sổ xố Kon Tum - 29/10/2023

ĐB 549400
Nhất 40823
Nhì 13389
Ba 93859 93967
69946 96188 29075 60364
62436 97078 59786
Năm 3455
Sáu 9540 6274 5572
Bảy 494
Tám 58
Đầu
0 00
1
2 23
3 36
4 46, 40
5 59, 55, 58
6 67, 64
7 75, 78, 74, 72
8 89, 88, 86
9 94
Đuôi
0 00, 40
1
2 72
3 23
4 64, 74, 94
5 75, 55
6 46, 36, 86
7 67
8 88, 78, 58
9 89, 59

Kết quả sổ xố Kon Tum - 22/10/2023

ĐB 529260
Nhất 10296
Nhì 38695
Ba 20569 16065
66672 79614 73276 24675
47930 68750 12677
Năm 5761
Sáu 2470 3312 2545
Bảy 369
Tám 33
Đầu
0
1 14, 12
2
3 30, 33
4 45
5 50
6 60, 69, 65, 61, 69
7 72, 76, 75, 77, 70
8
9 96, 95
Đuôi
0 60, 30, 50, 70
1 61
2 72, 12
3 33
4 14
5 95, 65, 75, 45
6 96, 76
7 77
8
9 69, 69

Kết quả sổ xố Kon Tum - 15/10/2023

ĐB 668298
Nhất 32021
Nhì 23820
Ba 53238 07138
87559 31035 07048 11008
27042 06465 12603
Năm 9389
Sáu 0607 1056 0885
Bảy 081
Tám 06
Đầu
0 08, 03, 07, 06
1
2 21, 20
3 38, 38, 35
4 48, 42
5 59, 56
6 65
7
8 89, 85, 81
9 98
Đuôi
0 20
1 21, 81
2 42
3 03
4
5 35, 65, 85
6 56, 06
7 07
8 98, 38, 38, 48, 08
9 59, 89

Kết quả sổ xố Kon Tum - 08/10/2023

ĐB 848549
Nhất 39668
Nhì 77700
Ba 32510 59363
51000 46995 69892 33839
20446 08213 61174
Năm 0954
Sáu 7717 1723 3581
Bảy 960
Tám 65
Đầu
0 00, 00
1 10, 13, 17
2 23
3 39
4 49, 46
5 54
6 68, 63, 60, 65
7 74
8 81
9 95, 92
Đuôi
0 00, 10, 00, 60
1 81
2 92
3 63, 13, 23
4 74, 54
5 95, 65
6 46
7 17
8 68
9 49, 39

Kết quả sổ xố Kon Tum - 01/10/2023

ĐB 836329
Nhất 57908
Nhì 75749
Ba 77334 25044
82073 95940 39894 36842
46621 51903 15594
Năm 5411
Sáu 0123 6417 3535
Bảy 105
Tám 46
Đầu
0 08, 03, 05
1 11, 17
2 29, 21, 23
3 34, 35
4 49, 44, 40, 42, 46
5
6
7 73
8
9 94, 94
Đuôi
0 40
1 21, 11
2 42
3 73, 03, 23
4 34, 44, 94, 94
5 35, 05
6 46
7 17
8 08
9 29, 49

Kết quả sổ xố Kon Tum - 24/09/2023

ĐB 848314
Nhất 65110
Nhì 95855
Ba 72731 23697
90637 31431 21552 50604
79959 47140 42370
Năm 0364
Sáu 8577 7377 0001
Bảy 616
Tám 63
Đầu
0 04, 01
1 14, 10, 16
2
3 31, 37, 31
4 40
5 55, 52, 59
6 64, 63
7 70, 77, 77
8
9 97
Đuôi
0 10, 40, 70
1 31, 31, 01
2 52
3 63
4 14, 04, 64
5 55
6 16
7 97, 37, 77, 77
8
9 59

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Mục Lục

Thống kê Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Kon Tum 30 ngày - Kết quả XS Kon Tum 30 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Kon Tum. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Kon Tum 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày?

Xổ số Kon Tum 30 ngày - Kết quả XS Kon Tum 30 ngày gần nhất 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày thế nào?

Xổ số Kon Tum 30 ngày - Kết quả XS Kon Tum 30 ngày gần nhất 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSKT 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSKT 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.