Thống kê xổ số Kon Tum chi tiết, chính xác nhất

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kon Tum

Bộ số Lần về Tỉ lệ
38 4 Lần 4.44%
49 4 Lần 4.44%
56 4 Lần 4.44%
02 3 Lần 3.33%
15 3 Lần 3.33%
19 3 Lần 3.33%
84 3 Lần 3.33%
90 3 Lần 3.33%
05 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
10 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Kon Tum đến 26/05/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
38 4 Lần Không tăng
49 4 Lần Tăng 1
56 4 Lần Tăng 3
02 3 Lần Tăng 1
15 3 Lần Tăng 1
19 3 Lần Không tăng
84 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
38 7 Không tăng
22 6 Không tăng
49 5 Tăng 1
56 5 Tăng 3
86 5 Không tăng
90 5 Tăng 1
02 4 Không tăng
06 4 Không tăng
12 4 Không tăng
15 4 Tăng 1
19 4 Không tăng
84 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
54 14 Không tăng
86 11 Giảm 1
19 10 Không tăng
22 10 Không tăng
84 10 Không tăng
05 9 Tăng 1
56 9 Tăng 3
57 9 Không tăng
61 9 Không tăng
13 8 Không tăng
36 8 Không tăng
38 8 Không tăng
42 8 Tăng 1
44 8 Không tăng
49 8 Tăng 1
59 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 90: 3 Kỳ
  • 15: 2 Kỳ
  • 02: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Kon Tum trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
14 Lần Tăng 3
0
Tăng 2 21 Lần
23 Lần Giảm 1
1
Không tăng 13 Lần
21 Lần Không tăng
2
Tăng 2 25 Lần
20 Lần Giảm 2
3
Giảm 2 12 Lần
20 Lần Tăng 3
4
Giảm 1 16 Lần
16 Lần Tăng 1
5
Tăng 1 18 Lần
15 Lần Giảm 2
6
Tăng 1 29 Lần
13 Lần Giảm 2
7
Giảm 1 12 Lần
21 Lần Không tăng
8
Giảm 1 19 Lần
17 Lần Không tăng
9
Giảm 1 15 Lần